ℂƵ / ƩŅ

Christine Edina Kelly

Chrissi Kelly je pravnučkou Eduarda Clam-Gallase z významného šlechtického rodu působícího na Liberecku. Vyrůstala v USA a již více než 30 let žije ve Velké Británii. Její snaha o zachování odkazu rodiny Clam-Gallas začala v roce 2012. Od té doby aktivně spolupracuje s dalšími potomky rodu Clam-Gallas a zapojenými organizacemi v regionu a to prostřednictvím Nadačního fondu Clam-Gallas. Účelem je mimo jiné poskytování podpory širokým kulturním aktivitám.

Chrissi je též zakladatelkou britské charitativní organizace AbScent, která podporuje lidi, kteří ztratili svůj čich. Velkého významu tato organizace nabyla během pandemie Covid-19, která vedla ke značnému rozšíření služeb poskytovaných mnoha jejím členům. Chrissi působí jak ve veřejném zdravotnictví, tak i v soukromém sektoru a je častým řečníkem na toto téma v médiích a přispívá k vědeckému výzkumu.