ℂƵ / ƩŅ

Osamu Okamura

Osamu by mohl být typickým Liberečákem, kdyby se nenarodil zrovna v Tokiu. Raná léta strávil na několika modernistických sídlištích Asie i Evropy, aby se posléze stal architektem zaměřeným na tvorbu obyvatelnějšího města. Poté, co sedm let vedl český architektonický časopis ERA21 v Brně, pět let řídil program mezinárodních urbanistických konferencí reSITE v Praze a několik měsíců s pomocí Fulbright-Masarykova stipendia zkoumal fungování architektonických nadací a center v Chicagu, se stal před téměř dvěma lety pátým děkanem Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Ve městě jej mimo univerzitní kampus později odpoledne potkáte nejspíše U Balcarů, na přehradě nebo v bazénu, u Fryče, v Lázních, v některém z dobrých asijských bister, v Bille, ve Vokně nebo na kole na Maliníku. Mimo to, že je s radostí ambasadorem EHMK Liberec 2028, je také předsedou Komise Rady hlavního města Prahy pro umění ve veřejném prostoru a členem Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Prahy 7. Po večerech vystupuje naživo i on-line v divadelní urbanistické performanci Virtual Ritual, případně pracuje na ilustrované knize pro děti Město pro každého a snaží se tak rozvíjet nové přístupy k architektonické osvětě směrem k nejširší veřejnosti.