Novi Sad

Epidemie Coronaviru zamíchala snad se všemi oblastmi našich životů, netřeba zde zdůrazňovat, že zvláště markantní dopad pak měla právě na kulturu. Ačkoliv je titul Evropského hlavního města kultury pravidelně udělován na jeden kalendářní rok, předchází mu řada let pečlivých příprav. Srbské město Novi Sad tedy zvítězilo se svou komplexní kulturní vizí dávno před tím, než epidemie zasáhla celý svět. I přesto, že byl Novi Sad původně vybrán jako město kultury pro rok 2021, právě kvůli šíření onemocnění COVID-19 bylo hostování hlavní programové části o rok odloženo, a tak se této úlohy Novi Sad nakonec ujme v roce 2022, spolu s litevským městem Kaunas a lucemburským městem Esch. COVID-19 a s ním související přijatá opatření se na kultuře podepsaly tedy i v takto symbolické rovině, a v roce 2021 titul EHMK nenáležel žádnému městu. Kulturní města roku 2020, Rijeka v Chorvatsku a irské Galway, si pak výjimečně ponechala titul až do dubna roku následujícího.

Srbsko sice není členskou zemí Evropské unie, nicméně o titul EHMK se nově mohou ucházet i města kandidujících členských států či zemí, jež jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Novi Sad se proto zapíše mezi více než 60 měst, která byla v této prestižní soutěži již od roku 1985 oceněna. Hlavní tematická linka kandidatury tím byla pro Novi Sad do jisté míry daná – jak skrze kulturní dialog vhodně integrovat nejen město, ale i celé Srbsko do Evropy. V kultuře a komplexním uměleckém programu Novi Sad vytušil nesmírný potenciál, a svou vizi formuloval jako rozmanitý nástroj této integrace.

Koncepce programu města je vystavěna na 4 pilířích, což zde není ryze obrazná fráze. Slogan „4 New Bridges“ (volně přeloženo jako „Pro 4 nové mosty“) odkazuje ke 4 skutečným mostům, které se městem klenou. Mosty odráží hodnoty, na nichž chce Novi Sad stavět a dále je rozvíjet. Jde o Svobodu, Naději, Lásku a Rozmanitost (nebo též Duhu, z angl. „Rainbow“). V souladu s hlavními principy a cíli kulturního programu bylo ustáleno 8 vlajkových projektů, určujících další dílčí kreativní a umělecké aktivity. Hlavní fokus jednotlivých aktivit bude směřovat k oslavě kulturní diverzity, síle ženské kreativity, budoucnosti vzdělávání a mnoho dalšího. V roce 2022 zde bude k vidění přes 1500 kulturních událostí a zapojeno bude na 4000 lokálních, srbských i světových umělců z více než 45 zemí. Novi Sad vsadil na stavění nových mostů vzájemné spolupráce, na proudění a výměnu znalostí, dovedností, myšlenek i tvůrčí činnosti, a usiluje o spojování a podporu spolupráce mezi umělci, kreativci a organizacemi nejen ze Srbska, ale z celé Evropy a světa. Nezbývá než držet celému Srbsku palce, aby v této cestě k otevřené a rozmanité společnosti byli maximálně úspěšní.

Kaunas

Pokud jste o městě Kaunas dosud neslyšeli, pak vězte, že v roce 2022 se v souvislosti s kulturou stane jednou z Vašich prvních asociací. Kaunas se nachází v samém srdci Litvy a toto kdysi dočasné hlavní město země ze své přechodné slávy vytěžilo maximum. Do kulturního boje vyrazilo s heslem „ConTEMPOrary Capital“ (výraz „temporary“ má v angličtině význam „dočasný“, zatímco „contemporary“ lze přeložit jakou současný). V plánu je velkolepá oslava zrodu současného, solidárního a kreativně stimulujícího města, s celou jeho historií, příběhy či legendami. Celkový koncept a programová vize, s níž se o titul EHMK Kaunas uchází, jsou tak silné a sugestivní, že bude těžké odolat představě zavazadla, sbaleného úměrně litevskému počasí, aby člověk alespoň na chvíli harmonicky splynul se slavícími davy kaunaských obyvatel.

Doby, kdy se k městu Kaunas upírala pozornost a péče hlavního města dávno minuly, tento dočasný status mu byl přiřčen mezi dvěma světovými válkami, v letech 1919–1940. Po válce zapomenutý Kaunas trpěl nejen fragmentací urbanistickou, ale zejména sociologickou. Místní obyvatelé se k městu dovedli jen těžko vztáhnout, od regionálního dění se cítili odtržení a k lokální historii neteční. Proto Kaunas ve své kandidatuře na EHMK mobilizoval také menší města a vesnice v bezprostředním okolí a v prvních fázích usiloval o posílení komunity umělců, kreativců, ale současně i o maximálně participativní zahrnutí široké škály dalších obyvatel města. Společně pak budou v roce 2022 hledat nový městský mýtus, který nikoho neopomene. Formulaci vlastní nové legendy, s níž se budou moci obyvatelé Kaunasu ztotožnit, bude vévodit zrod mytického stvoření („The Beast of Kaunas“), jež povstane z řeky, přetínající město. Říční tvor vpluje do životů obyvatel města pouličními festivaly, uměleckými performancemi, skrze komiksové knihy nejen pro děti, steampunkovou novelou, přes televizní show nebo v barvitých povídkách a pověrách.

Úspěšná cesta od kreativního uchopení minulosti k aktivnímu utváření vlastní budoucnosti je tak dlážděna dvěma dimenzemi, silnou místní komunitou na jedné straně a kvalitním kulturním zázemím a programem na straně druhé. Grandiózní festival spolu-tvorby proto nutně sází i na vzdělávací aspekt, který zaručí kontinuitu projektu a udržitelnou kulturní budoucnost celého regionu. V „Akademii kultury“ jsou tak nabízeny komplexní edukační programy i dílčí lekce a workshopy pro všechny ročníky a generace. Důraz na participaci místních v kombinaci s metodami mezioborové spolupráce napříč sektory i státy vybuduje a posílí jedinečnou, sebevědomou a otevřenou společnost, což je vize, která dalece přesahuje roční festivalovou party.

Esch

Město Esch-Alzette utvořilo v rámci ucházení se o titul Evropského hlavního města kultury celý region obcí a samospráv. V roce 2022 tak budeme mít příležitost navštívit nejen lucemburské druhé největší město, ale zakusit celý kulturou nabitý region. Město Esch posunulo vnímání státních hranic na druhou kolej, a namísto dělících čar z atlasů a učebnic zeměpisu zahrnulo do svého kulturního plánování vedle měst a obcí v dané části Lucemburska také řadu municipalit ze sousední Francie.

S heslem „REMIX Culture“ nám pak nejen během roku 2022 namixují koktejl umění, Evropy, přírody a nás samých. Tyto hlavní čtyři sekce dělí umělecký program, jehož dominantními východisky i cíli je vzájemná synergie místních a mezinárodních kulturních aktérů, udržitelný rozvoj a zapojení široké veřejnosti. Esch naváže na industriální tradici celého regionu tak, aby zůstal věrný vlastní identitě, ale přesto rozklíčoval a vypořádával se s výzvami současnosti i budoucnosti. Zejména v perspektivě následujících let bude ohniskem zájmu transparentnost, solidarita a důvěra. Bez těchto hodnot se totiž zápas o svobodu a soudržnost neobejde. Kromě obligátních cílů, které se k titulu EHMK zpravidla váží, si tak lucembursko-francouzský region uložil úkol budování sebedůvěry občanů a pocitu sounáležitosti v transparentní udržitelné budoucnosti. V duchu kreativního motta „inspirovat a nechat se inspirovat“ bude podpořena diverzita spolu s péčí o osobní rozvoj každého jedince.