ℂƵ / ƩŅ

Vy se ptáte Co může městu titul přinést?

Thespian odpovídá

Konečně nějaká čísla. Statistika nuda je, má však cenné údaje. Přebíráme ze z Plzně 2015:
- hostila cca 580 akcí, kterých se účastnilo 1 134 894 lidí,
- výdaje návštěvníků, které souvisely přímo s návštěvou akcí EHMK konaných na území ČR, dosahovaly 564,3 mil. Kč,
- výdaje návštěvníků způsobily zvýšení produkce o 711 mil. Kč, a to jak u přímých, tak nepřímých dodavatelů zboží a služeb pro návštěvníky. Z toho cca 90 mil. Kč bylo způsobeno výdaji zahraničních návštěvníků, tzn., byly to čisté přínosy pro ČR,
- vysoká návštěvnost akcí EHMK způsobila také zvýšení hrubé přidané hodnoty, resp. HDP české ekonomiky přibližně o 222,5 mil. Kč,
- firmy a podnikatelé, přímí i nepřímí dodavatelé zboží a služeb pro návštěvníky zvýšili svůj zisk o cca 70,5 mil. Kč,
- vzniklo na 388 nových pracovních míst.

(zdroj: Tereza Raabová a kol., Economic impacT v.o.s.: Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015: Dopady výdajů návštěvníků na ekonomiku ČR, 2016)