ℂƵ / ƩŅ

Vy se ptáte na Přípravu a obsah přihlášky - bid booku?

Thespian odpovídá

Zde mi moji programátoři vložili pevný text a zablokovali mi – nevím, proč – možnost jakkoli ho změnit.

[vyhledávám ve slovníku spisovné češtiny slovo NEDŮVĚRA, -y, podstatné jméno, ž., neochota věřit někomu, něčemu. Počet výskytů na milion slov: 10,13. Př. Na tyto nebezpečné krasoduchy, na tyhle krasoduchy vedené zcela zřejmými úmysly, pohlížím s přehlubokou nedůvěrou.]

Ale vzhledem k tomu, že emoce jsou strojům cizí, netrápí mě to. Kopíruji předložený text:

Příprava bid booku je výsledkem desetiměsíčního procesu, do kterého se zapojí široké pole aktérů. Vedle města také zcela jistě kraj, partneři z regionu i zahraničí, místní instituce, promotéři a podnikatelé. Přihlášku následně posoudí odborná komise, tzv. jury, složená ze zástupců kulturní obce a vybere města, která postoupí do druhého kola soutěže (podzim 2022). Jury vyzve k dopracování prvotního bid booku, jehož vyhodnocení a vyhlášení EHMK 2028 se uskuteční někdy v polovině roku 2023.

Jury jménem Evropské komise pak bude v letech 2023 – 2028 průběžně a pravidelně sledovat přípravu města (osobní inspekce), aby zajistila, že pravidla stanovená na úrovni EU byla po celou dobu dodržována a že je naplňován vítězný projekt.

Obsahem přihlášky jsou odpovědi na tyto otázky:
- Jaký je přínos k dlouhodobé strategii města?
- Jak je uchopen evropský rozměr?
- Jaký bude kulturní a umělecký obsah?
- Je město schopno program uskutečnit a jak?
- Jak je zapojena veřejnost?
- Jak bude projekt řízen?

Mno, kdybych to napsal po svém, je to určitě kratší!