ℂƵ / ƩŅ

Architektka, urbanistka a památkářka, která získala rozsáhlé zkušenosti jako nezávislá projektantka památkových objektů a opětovného využití brownfields. Paralelně s týmem Haus Schminke v Löbau vyvíjela různé koncepty architektonického vzdělávání. Od roku 2015 působí jako jednatelka nadace Haus Schminke a ve vedoucí roli realizovala projekt „TOPOMOMO – Topografie moderního hnutí“. Od roku 2017 je reprezentantkou „saského centra pro kulturní a kreativní průmysly – kreativní Sasko“. V této roli radí kulturním a kreativním podnikatelům, rozvíjí vzdělávací a networkingové formáty a koordinuje projekt „Raumkomplizen“.