ℂƵ / ƩŅ

Vystudoval dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci a začínal v oboru památkové péče. Od roku 2008 působil jako ředitel Oblastní galerie Liberec. Spolupracoval na přestavbě historických Lázní, kam se OGL následně přestěhovala. Pod jeho vedením galerie významně zvýšila návštěvnost, počet výstav i prestiž u odborné veřejnosti, rozšířila nabídku pro školní i mimoškolní aktivity, změnila svou prezentaci i komunikaci, připravila úspěšné mezinárodní projekty (Albrecht Dürer, Giacometti – Picasso – Chirico, OGL ve Frankfurtu nad Mohanem, Augsburgu).

Od listopadu 2020 je národním expertem v Evropském parlamentu (správa Sbírky současného umění Evropského parlamentu). Momentálně žije střídavě v Bruselu a Žitavě.