ℂƵ / ƩŅ

Narodil se v Chrudimi. Mezi lety 1978-1982 vystudoval pražskou FAMU, Fakultu produkce a managementu. V letech 1993, 1995 a 1996 absolvoval kulturní management na Amsterdamské letní univerzitě.
První profesionální loutkářské zkušenosti získal v 70. letech v Divadle DRAK v Hradci Králové pod vedením J. Dvořáka. Po studiích na FAMU nastoupil jako umělecký manažer a organizátor festivalu Skupova Plzeň v Divadle ALFA v Plzni. Třetí divadelní pracovní zkušenost učinil v roce 1989 s Naivním divadlem Liberec. Nejdůležitější pro jeho profesní rozvoj byla účast ve výběrovém řízení na nového ředitele Naivního divadla. Soutěž byla úspěšná a do funkce byl jmenován Radou města Liberce v roce 1991. V letech 1994-1998 byl zároveň správním ředitelem Mezinárodního festivalu DIVADLO v Plzni, jedné z nejvýznamnějších divadelních akcí v České republice. Svoje pracovní zkušenosti rozvíjel v Art Management Interships v zahraničí. Byl jedním z mála ředitelů, kteří ovlivňovali vývoj divadla tím, že jej řídili bez vstupování do procesů jako autor, režisér, výtvarník či dramaturg. Díky tomu si mohl zachovat objektivní úhel pohledu a diplomatickými nástroji dosáhnout plynulého uměleckého rozvoje svého divadla, které je na vrcholu loutkářského oboru již řadu let. Za tyto dovednosti si získal respekt doma i v zahraničí. Jako člen Mezinárodní organizace UNIMA byl dvakrát zvolen viceprezidentem, 8 let předsedal Komisi pro mezinárodní festivaly a dosud zůstává jejím členem.
Je místopředsedou Rady Státního fondu kultury, aktivním členem předsednictva Czech ITI, UNIMA Czech a výboru Asociace českých profesionálních divadel. Jako organizátor mezinárodního festivalu MATEŘINKA, který je zaměřen na profesionální loutkářskou tvorbu pro předškolní publikum, vytvořil a rozvinul v průběhu let festival do podoby vysoce respektované akce, kterou oceňuje řada profesionálů a tvůrců z celého světa.